Het Beleenhuis - Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klik op de tekst om uit te vouwen

+ Artikel 1 Definities

+ Artikel 2 Toepasselijkheid

+ Artikel 3 Offerte, aanbod, aanvaarding

+ Artikel 4 Prijzen en prijswijzigingen

+ Artikel 5 Levering, Leveringstermijnen, Condities

+ Artikel 6 Betaling en Betalingscondities

+ Artikel 7 Eigendom en Eigendomsvoorbehoud

+ Artikel 8 Bewaarneming

+ Artikel 9 Reclame en Kosten

+ Artikel 10 Ontbinding en Opschorting

+ Artikel 11 Overmacht

+ Artikel 12 Aansprakelijkheid en Schadevergoeding

+ Artikel 13 Balie inkoop en Inname

+ Artikel 14 Algemene Voorwaarden Beleenrecht

+ Artikel 15 Toepasselijk recht - bevoegde rechter

+ Artikel 16 Kennisneming Algemene Voorwaarden