Het Beleenhuis - Geld lenen

Geld lenen

Lenen:

Het Beleenhuis verstrekt geld tegen inlevering van een onderpand.
Voor andere soorten leningen kunt u niet bij ons terecht.
Een onderpand kan in principe alles zijn, zolang het een reële waarde vertegenwoordigt.
Wel is er een aantal randvoorwaarden.
Zo moet bijvoorbeeld een artikel redelijkerwijs door één persoon te dragen zijn.
In de praktijk bestaat zo'n 95% van alle onderpanden uit sieraden.

De belening:

De term 'belening' heeft betrekking op het moment dat een artikel door een klant wordt aangeboden.

De belening verloopt in vier stappen:

1. U biedt, na overhandiging van een geldig identificatiebewijs, een artikel aan.
2. Onze taxateur taxeert het artikel en stelt vervolgens, mede op basis van de vermoedelijke veilingopbrengst, een beleensom vast.
3. U gaat akkoord met de vastgestelde beleensom en de door Het Beleenhuis gestelde voorwaarden.
4. Wij zorgen tenslotte voor de contante uitbetaling van de vastgestelde beleensom en verstrekken u een pandbewijs (aan toonder*)

* Aan toonder betekent:
Degene die het pandbewijs kan tonen wordt geacht de eigenaar te zijn van het onderpand; het pandbewijs is dus een soort waardepapier, net als een bankbiljet.

Het artikel:

U kunt bij ons terecht met artikelen in twee categorieën.

1. Sieraden; van goud en/of zilver vervaardigd.
2. Horloges: edel en onedel.
3. Munten; van goud of zilver.
4. Voorwerpen vervaardigd in eender welk edelmetaal dan ook hier moet u denken aan tafelzilver, kandelaren, schalen maar ook aan gouden, zilveren hoofdtooien of tasjes.

Om teleurstellingen te voorkomen, adviseren wij u ingeval van twijfel eerst contact op te nemen met onze klantenservice: telefoonnummer 058 216 54 86.

De identificatie:

Bij een belening moet u een geldig identificatiebewijs overhandigen, bijvoorbeeld een van de volgende documenten:

 • Paspoort
 • Rijbewijs
 • Identiteitsbewijs van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Voor overige kredietverstrekking

  In het bovenstaande heeft u kunnen lezen dat wij leningen verstrekken tegen een (of meerdere) onderpand (en).
  Het is natuurlijk mogelijk dat u geld wilt lenen, maar dat onze dienstverlening niet aansluit bij uw persoonlijke situatie.
  In dat geval loont het wellicht de moeite om contact op te nemen met De Schulden Coach Leeuwarden Zij zijn een stichting zonder winstoogmerk met als doel mensen te helpen om financieel gezond te worden en blijven.
  De Schulden Coach is gevestigd aan de Eewal 82 8911GV Leeuwarden tel: 058 299 81 22. Tijdens kantooruren kunt u ook zonder afspraak vrijblijvend binnenlopen voor advies en of informatie.
  De Schulden Coach helpt u zonder lange wachtlijsten.
  Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt behalve de daarvoor bevoegde instanties.