Het Beleenhuis - Belenen

Belenen

Wat wij belenen en hoe leen ik geld bij Het Beleenhuis?

Bij Het Beleenhuis kunt u geld lenen tegen een onderpand. Dit wordt ook wel belenen genoemd.
LET OP! Belenen kost geld: u betaalt beleenkosten.

Spelregels

Geld lenen kan bij ons als u minimaal 18 jaar oud bent.
Wij vragen altijd om uw identificatiebewijs.
Daar maken wij een kopie van.
U mag niet onder invloed zijn van verdovende middelen zoals drank en / of drugs.

Hoe werkt belenen:

U gaat naar een van de filialen van Het Beleenhuis en u neemt mee:
• een of meerdere onderpanden
• een geldig identificatiebewijs
Aan het loket identificeert u zich en u geeft het onderpand aan een taxateur.
Deze taxeert het onderpand en bepaalt hoeveel geld u maximaal kunt lenen.
U kunt ook minder lenen dan het maximum.
U krijgt contant geld (de zogenaamde beleensom) en een pandbewijs.
Daarop staat wat u in onderpand hebt gegeven.

Minder geleend:

Als u minder geld hebt geleend dan het maximum, kunt u het restant bedrag nog krijgen. Na het betalen van de rente aan het loket krijgt u het restant bedrag en een nieuw pandbewijs mee.

Binnen drie maanden lossen:

U hebt daarna drie maanden (de zogenaamde staantijd) om uw onderpand terug te halen (te lossen).
Als u uw pand binnen de staantijd terughaalt, betaalt u de beleensom plus de beleenkosten.

Herbelenen:

U kunt na drie maanden ook alleen de beleenkosten betalen. Dit wordt ook wel herbelenen genoemd. U kunt zo vaak herbelenen als u wilt. Bij herbelenen start een nieuwe staantijd van maximaal drie maanden.

Veiling/Winkel:

Als u het onderpand niet binnen de staantijd van drie maanden lost en ook niet herbeleent, gaat het naar de veiling.
Dit betekent dat als u één dag te laat bent, u niet meer kunt beschikken over uw pand.
Goederen die niet op de veiling worden verkocht, worden verkocht door Het Beleenhuis in Leeuwarden, de winkel van Het Beleenhuis. Beschadigde of moeilijk verkoopbare sieraden worden vóór de veiling omgesmolten bij een essayeerbedrijf.

Minimaal 18 jaar en niet onder curatele:

U moet minimaal18 jaar of ouder zijn om te mogen belenen. U mag ook niet onder curatele staan.